nieuwsbrief
NIEUWSBRIEF NAJAAR 2020


Beste reader,

Toen ik mijn nieuwbrief voorjaar verstuurde, had ik niet kunnen bedenken dat er zoveel zou veranderen. Ik schreef over dat alles zijn eigen tijd heeft. En dat het leven voortdurend in verandering is. Ieder heeft daar op enigerlei wijze mee te maken gekregen en zijn of haar eigen weg in moeten vinden. Rituelen zoals bij afscheid bewogen mee met de maatregelen die op dat moment golden. Daarbij kwam veel creativiteit vrij en ontstonden nieuwe vormen, die van grote waarde konden zijn. Rituelen met diepgang en verbondenheid, ondanks de fysieke afstand. Inmiddels heeft de herfst zijn intrede gedaan, met verkleurende en vallende bladeren. De natuur trekt zich terug en gaat de winterrust in. Het najaar is de tijd dat er op veel plaatsen in het land herdenkingen plaatsvinden, aansluitend bij de traditie van Allerzielen op
2 november.
Zelf zing ik ieder jaar samen met een vaste gitarist bij herdenkingen, die nu vanwege corona helaas niet door kunnen gaan. Een kaarsje aansteken blijft een intiem en waardevol ritueel. Aansluitend bij een landelijk initiatief organiseer ik dit najaar een aandachtswandeling en rond midwinter een labyrintloop.
Als ritueelbegeleider zoek ik naar mogelijkheden die aansluiten bij jouw vraag en behoefte. Ik wens je inspiratie toe en een goed najaar. Hartelijke groet, Karin

Wat bloemen ons kunnen vertellen

Bij een uitvaart horen bloemen. Met bloemen kun je laten zien wat iemand voor je heeft betekend. Vaak vertellen deze bloemen iets over wie de overledene was. Iedere bloem heeft een andere symboliek. Zo stond op de rouwkaart van een moeder van drie jonge dochters een paardenbloem met pluisjes. De paardenbloem vertelt ons dat het leven maar kort en delicaat is en dat je nooit weet waar de wind je heen voert. Het gaat over kortstondigheid, loslaten, leven en vreugde. Het betekent: Vergeet niet om te dromen, te wensen en je de grote vreugden van de kleine dingen in het leven, te herinneren. Zo verwoordde ik het ook in de dienst. Het is precies wat deze moeder voor haar dochters, haar dierbaren wenste nu zij haar leven al vroeg moest loslaten.
Deze moeder hield veel van veldbloemen. Tijdens het voorbereiden voor haar afscheid ontstond het idee dat iedere dochter één speciale bloem zou uitzoeken die zij bij haar vonden passen. Zo koos één dochter voor de flox, omdat ze hem mooi vond en omdat het vlam betekent en mama altijd sterk was. Na het aansteken van de kaarsen legden zij ieder hun bloem neer en werd verteld waarom voor de bewuste bloem was gekozen. Zelf kwamen zij op het idee om hun bloem in een sieraadje te laten verwerken. Op de dag van de crematie liet de jongste dochter mij trots het mooie hangertje zien met een vergeet-mij-nietje erin. Een herinnering van onschatbare waarde. Ik deel dit verhaal met toestemming van de familie.
IMG-20200812-WA0002
pluis paardebloem 2
20200509_100247

Prentenboek waardevol bij afscheid

Tijdens een afscheidsdienst van een vader van drie jonge kinderen las ik het prentenboek Over de grote rivier voor. Hiermee sloot ik aan bij de belevingswereld van de kinderen. De familie woont aan het riviertje de Linge. De symboliek van de rivier, de oversteek naar de andere kant, was daarom passend. Terwijl ik voorlas zat één dochter bij moeder op schoot en samen keken ze naar de plaatjes. Op een groot scherm konden de genodigden het verhaal en de plaatjes volgen. Het was een intiem moment. Er zijn veel mooie prentenboeken die afscheid en rouw voor kinderen begrijpelijk maken. Voor suggesties zie bijvoorbeeld de website van het Expertisecentrum Omgaan met Verlies: www.omgaan-met-verlies.nl
“Toen liep wasbeer naar huis. Hij omhelsde eend, olifant en muis. ‘Haas is de grote rivier overgestoken,’ zei hij zacht. ‘Komt hij nog terug?’ vroeg olifant. ‘Nee, zei wasbeer. ‘Haas blijft aan de overkant.’
1
20200907_073612
3

Uitvaart met kerkelijk tintje

Aan de Lingedijk in Wadenoijen ligt een bijzonder 900 jaar oude kerkje. Het erachter gelegen kerkhof is nog steeds in gebruik. Onlangs mocht ik hier voorgaan tijdens de begrafenis van een vrouw, wier man hier begraven ligt. Op verzoek van haar dochters schreef ik na een uitgebreid gesprek teksten met een mooie balans tussen christelijke en persoonlijke elementen, passend en rechtdoend aan de geschiedenis van hun moeder en de familie. Vanwege mijn van oorsprong katholieke achtergrond ben ik vertrouwd met de rituelen binnen de kerk. Later zocht ik mijn eigen weg hierin op zoek naar de essentie. In deze tijd waarin veel mensen vrijer zijn geworden van een kerk, maar wel op hun eigen manier geloven, kan ik hierin van betekenis zijn.
Ik waardeer het enorm dat uitvaartbegeleiders een familie attenderen op de mogelijkheid een ritueelbegeleider in te schakelen.
Voor meer inspiratie zie mijn blogs op mijn website www.levenswending.nl/blog
20200517_135747
20200803_094439
20200822_102345

Aandachtswandeling op 14 november

Onder de noemer “Aandacht voor elkaar” staat Nederland vanaf 6 oktober tot het einde van 2020 stil bij wat ieder persoonlijk raakt in deze tijd. We hebben aandacht voor elkaars verdriet, teleurstelling en gemis dat we ervaren sinds het uitbreken van Covid-19. Op zaterdag 14 november organiseer ik een Aandachtswandeling bij Leersum in een afwisselend bos op een stuwwal met de tombe van Nellesteijn, uilentoren en grafheuvels. Op verschillende plekken langs de 4 kilometer lange route is er aandacht voor het verhaal van een van de deelnemers. Het kan heilzaam zijn om samen de delen en te luisteren. We verzamelen om 10.00 uur bij de parkeerplaats bij de Uilentoren aan het uiteinde van de Lomboklaan in Leersum. De wandeling zelf is ongeveer een uur, maar wij nemen ruim de tijd. Uiteraard nemen we de coronaregels in acht. Reserveren gewenst via info@levenswending.nl of tel. 06-29078056. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Op de website van de Landelijk Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders vind je initiatieven die aansluiten bij dit thema. Zie: www.lbvr.nl of www.aandachtvoorelkaar.nl
20201009_135220
20201009_143505
20201009_143527

Labyrintloop midwinter

Een labyrint is een eeuwenoud patroon dat de weg naar binnen, naar de kern aangeeft. Het bestaat – in tegenstelling tot een doolhof – uit één doorlopend pad dat na allerlei rondingen uiteindelijk uitmondt in het centrum. Het is als het lopen van je levenspad, met al z’n omwegen, bochten en dwalingen, steeds weer terugvoerend naar je pad om tenslotte tot de kern, het moment van hier en nu, uit te komen. Van daaruit zet je de volgende stap, de toekomst tegemoet. Je loopt dezelfde weg terug, maar nu met een ander perspectief. In de tuin van conferentiecentrum Samaya in Werkhoven ligt een labyrint naar model van het labyrint in de kathedraal van Chartres. Het is een fijne plek die uitnodigt om stil te staan bij wat jou innerlijk beweegt. Wat laat je achter, wat neem je mee? Je bent van harte welkom op 21 december om 15.00 uur om met een klein groepje dit labyrint te lopen. De kosten zijn € 15,00. Reserveren gewenst via info@levenswending.nl of tel. 06-29078056. Meer informatie volgt na inschrijving.
Een labyrintloop kan een verdiepende ervaring zijn bij een overgangsritueel. Je kunt het ook lopen met een vraag of intentie.
labyrint 2
dav
labyrinth

Steun bij rouw

Als vrijwilliger bij het project Steun bij Rouw van Stichting Humanitas bied ik een luisterend oor aan mensen die iemand hebben verloren. Mocht je te maken hebben met rouw in wat voor vorm dan ook, dan is het fijn te weten dat er plekken zijn waar je jouw ervaringen met anderen kunt delen.
Rouwcafé Tiel is een veilige omgeving voor iedereen die wil praten over
zijn of haar verdriet. Een plek om met elkaar te praten over gemis, rouw en verlies, waardoor dan ook veroorzaakt, recent of langer geleden ontstaan. Het Rouwcafé vindt plaats in de oneven weken op woensdag van 09.45 - 11.00 uur, Tearoom de Vergulde Graaf, De Vier Gravinnen. Voor informatie: www.rouwcafe-tiel.nl
Café TrösT in Utrecht is een pleisterplaats voor iedereen die zich (noodgedwongen) bezighoudt met de eindigheid van het leven en alles daaromheen. Een warme plek in de binnenstad, waar je in een café-achtige sfeer kunt luisteren naar live muziek, je verhaal kunt doen en door ervaringen uit te wisselen wat lichter naar huis. Voor informatie: www.trost.nl
Het Bezinningshuis is een plek waar mensen zich kunnen bezinnen over hun eigen (on)sterfelijkheid en dat van hun naaste. Voor informatie zie: www.bezinningshuis.nl

20200818_152718
20200829_150825
20200819_151759

Nieuwe ervaring in uitzonderlijke tijden

Een nieuwe ervaring was om voor een landelijke uitvaartorganisatie als uitvaartleider op te treden om zo de (corona) druk te verlichten. Een uitvaartleider leidt de uitvaart die de uitvaartverzorger heeft geregeld. Op de dag van de uitvaart zorgt de uitvaartleider dat alle organisatorische zaken rond de uitvaart goed verlopen en leidt de dienst. Zo verwelkomde ik de familie bij het uitvaartcentrum, sloot met hen de kist en liep voor de rouwauto uit naar het crematorium. Daar ging ik voor tijdens de afscheidsdienst, waaraan ik vanuit mijn professionaliteit als ritueelbegeleider invulling gaf middels een persoonlijk voorwoord, passende symboliek en slotwoorden. De families waren dan ook zeer tevreden. Ik vond het goed en leerzaam om een keer in de schoenen van een uitvaartleider te staan. Het voelde fijn om in deze uitzonderlijke tijden te kunnen helpen. Voor mij gaat echter op ‘schoenmaker blijf bij je leest’ en dus blijf ik met liefde als ritueelbegeleider families inhoudelijk begeleiden bij een afscheid.
20200613_150645
20200509_094327
20200509_100024

Wil je graag professionele begeleiding bij het inhoudelijk vormgeven van een afscheid? Voel je de behoefte om stil te staan bij een bijzonder overgangsmoment in je leven met een ritueel op maat? Neem dan gerust contact met mij op!

facebook 
MailPoet